Un únic tribunal per delictes greus en què s’integrarien magistrats de l’Audiència Provincial i magistrats especialistes en menors.

Durant la reunió que ha mantingut Rafael Catalá a la seu del Ministeri de Justícia amb els pares de Marta del Castillo i representants de l’organització Change.org, ha exposat com a alternativa als procediments actuals l’habilitació de solucions processals noves per al cas de delictes greus (els castigats amb més de 15 anys de presó) en la comissió concorrin adults i menors, segons les quals la instrucció de la causa es duria a terme per un únic òrgan per evitar duplicitats, amb ple respecte als drets substantius i processals de els menors d’edat. L’enjudiciament es realitzaria per un únic tribunal en el qual s’integrarien magistrats de l’Audiència Provincial i especialistes de la jurisdicció de menors.

Rafael Catalá ha mostrat la seva solidaritat i el compromís del Govern per seguir vigilant en situacions processals similars i en aquesta línia ha recordat les reformes impulsades per l’Executiu al llarg de la passada legislatura que inclouen l’Estatut de la Víctima del Delicte, que considera víctimes del delicte, en el cas de mort o desaparició, als familiars i els reconeix una sèrie de drets que abans no estaven previstos.

Entre aquestes novetats el ministre ha destacat la reforma del Codi Penal que recull l’enduriment de la pena del delicte de detenció il·legal que en els casos més greus pot arribar als 25 anys de presó; la introducció de la pena de presó permanent revisable per als
delictes d’assassinat de menors i per als delictes d’agressió sexual seguida d’assassinat i la incorporació del recurs d’apel·lació per a les sentències dictades en primera instància per l’Audiència Provincial, que en aquest cas haguessin habilitat un recurs més davant el Tribunal Superior de Justícia de la comunitat autònoma corresponent.